La nuna eksploda sukceso de ?ina tradicia kulturo en Japanio

           Alessandra Madella Published: 2021-07-07 13:38:24
           Comment
           Share
           Share this with Close
           Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

           Du Xin instruas sociologion ?e Keio Universitato en Japanio. ?i studas precipe ?inajn kaj japanajn fervorulojn de animacioj. ?i afable konsentis paroli kun ?ina Radio Internacia pri sia esplorado pri la unua eksploda sukceso de ?ina animacio en Japanio, kiu estas kunportanta grandan intereson pri ?ina tradicia kulturo.

           DX: Du Xin

           AM: Alessandra Madella

           AM: ?u unuafoje ?ina animacio havas tiom multe da fervoruloj en Japanio?

           DX: Japanio ?is nun estis centro de animacio produktado, kiu multe eksportis eksterlanden. Sed nun unuafoje eksterlanda animacia serio i?is eksploda sukceso en japana televido. Kompreneble, la animaciaj filmoj de Disney aperas en kinejoj kaj poste malofte en japana televido, sed temas ?iam nur pri filmoj. Kaj oni povas spekti eksterlandajn animaciojn en Jutubo a? pagaj platformoj, a? a?etante ilin pere de Amazon ktp. Sed MO DAO ZU SHI (La granda majstro de la demona lernejo魔道祖師) estas la unua ?ina animacia serio elsendata fare de japana televido. Multe da japanoj spektis unuan fojon ?inan animacion kaj ili estis tuj fascinitaj. Se vi legas la komentojn en interreto, vi tuj komprenas tion. De la 10a de januaro 2021 Japana televido elsendis MO DAO ZU SHI unu fojon ?iusemajne. ?iufoje en la ttt-ejoj estis fervorula retronombrado: “ankora? unu tagon,” “ankora? tri horojn,” “ankora? duonan horon.” Kaj post la diman?a elsendo: “Ni devas laboregi dum la tuta semajno por povi spekti MO DAO ZU SHI venontan diman?on! ”

           AM: Kial eblis elsendi tiun animacion en la japana televido?

           DX: Duonan jaron anta?e, en junio 2020, la serio kun vivanta aktoroj CHEN QING LING (La sova?aj, 陳情令), aperis en interreta ttt-ejo. La spektintoj ne necese ?atis animaciojn kaj e? ne kutimis spekti televidon. Kelkaj homoj komencis ?in spekti, nur ?ar ili legis en japanaj ttt-ejoj kiel la serio aperis interrete kaj estis populara ne nur en ?inio, sed anka? en Koreio, Tajlando, ktp. Sed poste ili estis ?armitaj kaj kiam la serio fini?is, ili spertis granda senton de “CHEN QING LING-perdo.” Sed la animacio MO DAO ZU SHI estas farita surbaze de la sama origina interreta romano de la ?ina verkistino Mo Xiang Tong Xiu. Dank’al la granda kresko de tajvanaj fervoruloj, en Tajvano aperis anka? surpapera versio en tradiciaj ideogramoj de la romano. Do, la japanaj fervoruloj de CHEN QING LING komprenis, ke tiu ?i animacio devenis de la sama romano. Kaj al ili aldoni?is fervoruloj de animacioj, kiuj neniam spektis la anta?an serion, sed estis allogitaj fare de la beleco de la bildoj, de la mirinda konstruado kaj de la fluantaj movoj de la roluloj, kiuj havas nature fliartantajn vestojn kaj hararon. De tie videblas, ke la produktado estis multekosta kaj labor-intensa, ?ar la kvanto de fotogramoj estas tre alta, dum la nuntempaj japanaj animacioj ofte havas malmultajn. Do la ?atantoj de animacioj tuj famigis ?in kaj en marto 2021 ?i atingis la unuan lokon en la fervorulaj interretaj klasifikoj de la plej ?atataj animacioj.

           AM: Kiel japanaj fervoruloj povas kompreni fantastan animacion, kiu intime prezentas la ?inan tradician kulturon?

           DX: Fakte, multe da apartaj esprimoj venas el daoisma fono. Do, japanaj fervoruloj ne komprenis ilin. Komence, multe da homoj rezignis pro tiu kultura malfacilo, sed aliaj kura?igis ilin iri ?is la finon. Kaj intertempe aperis multe da homoj, kiuj klarigis tiujn daoismajn signifojn. Ekzemple, homoj kun japana patro kaj ?ina patrino a? homoj, kiuj konas la ?inan kaj, leginte la ?inajn ttt-ejojn, tradukis la klarigojn al la japana. Dank’al tiu helpo, japanoj ekkomprenis kiel en la korpoj de la ?iutage ekzerci?antaj daoismaj herooj formi?as ora eliksiro (jindan金丹), kiu donas al ili energion batali kontra? monstroj, a? kial la herooj kapablas flugi starante sur glavo kaj lukti ludante povan muzikon per kotoo. Aperis multe da kanaloj, en kiuj homoj verkas detalajn klarigojn pri ?iuj signifoj, psikologiaj aspektoj kaj interhomaj rilatoj de ?iu epizodo. Se vi kunmetas la klarigojn, kiujn japanaj fervoruloj verkis pri ?iuj 50 epizodoj, vi jam havas longegajn eseojn! ?inaj fervoruloj, male, kutime skribas siajn impresojn, sed malofte verkas tiel longajn analizojn. Sed ?inaj kaj japanaj fervoruloj same ofte verkas siajn proprajn rakontojn pri la herooj de CHEN QING LING kaj MO DAO ZU SHI. Estas tre interese legi la rakontojn, kiujn japanaj fervoruloj verkas japane pri ?inaj herooj!

           AM: ?u ekzistas anka? japana radio-dramo?

           DX: Jes, oni tradukis en la japanan kun japanaj vo?oj la radio-dramon pri CHEN QING LING, kiu jam ekzistis en la ?ina. Du milionoj da homoj en Japanio vizitis la ttt-ejon, kie ?i a?skulteblas. Tiu estus malgranda nombro por ?inio, sed estas granda sukceso en Japanio. Entute, la serio CHEN QING LING havis jam 9.5 miliardojn da vidoj. La du aktoroj, kiuj ludas en la ?efaj roloj, havas multege da fervoruloj en ?inio kaj en Japanio, kiuj ?iutage skribas multege da novaj informoj pri ili en interreto. Oni jam decidis, ke oni dublos la tutan serion en la japanan, kiu estas kompreneble multe pli malfacile kaj multekoste ol havi nur subtitolojn. La vo?-aktoroj estos la plej elstaraj el Japanio, la samaj de la nuntempe plej populara japana animacio, KIMETSU NO YAIBA (La klingo de la demono-murdisto, 鬼滅の刃). Tiuj vo?-aktoroj mem havas siajn proprajn fervorulojn, kiuj certe alportos pli da vidoj al la serio. Same pri la japanaj kantistoj de la japana versio de MO DAO ZU SHI.

           AM: ?u oni jam montris la tutan serion MO DAO ZU SHI en Japanio?

           DX: Ne, ?is nun nur la unuaj du sezonoj estis produktitaj. Oni estas ankora? produktantaj la trian en ?inio. Do, scivolemaj japanaj fervoruloj nun estas legantaj la tre longan originan romanon, anka? ?ar ?i estas parte malsama de CHEN QING LING. Anta?e ekzistis nur la tajvana versio en tradiciaj ?inaj ideogramoj. Japanaj fervoruloj, kiuj scipovis la ?inan, mem tradukis partojn al la japana. Aliaj uzis la tradukilon de Guglo, sed ofte la rezultoj estis tiel komikaj, ke oni intence montris la erarojn al la aliaj fervoruloj interrete. Finfine, iu japana eldonejo rapide faris kontrakton kun la tajvana eldonejo kaj en majo 2021 ekvendis la japanan tradukon, kiu estis tuj tute el?erpita kaj nun e? ne plu eblas rezervi ?in interrete. Estis nekredebla sukceso! Kaj e? anta? majo japanaj librovendejoj komencis importi la ?inan version de MO DAO ZU SHI kaj de aliaj libroj pri similaj temoj el Tajvano kaj kontinenta ?inio, ?ar la fervoruloj ne povis atendi la eldonon de la japana versio. La japana versio, kun tre elegantaj bildoj kaj kovrilo, konsistas entute el 5 volumoj, el kiuj 4 enhavas la romanon mem kaj la kvina aldonan enhavon. Leginte tiun romanon, japanaj fervoruloj ekinteresi?is anka? pri la aliaj du romanoj verkitaj de la sama a?torino, REN ZHA FAN PAI ZI JIU XI TONG (La mem-savanta sistemo de la ?a?mulo人渣反派自救系統) kaj TIAN GUAN CI FU (La beno de la ?iela oficialulo天官賜福). La unua i?is 3-D animacio. Kaj multe da varbado estas nun en stacidomoj kaj interreto pri la ekelsendo en japana televido de la animacio farita el la dua en julio 2021. Tiuj du libroj ne estis ankora? tradukitaj en la japanan, do japanaj librovendejoj vendas rekte la ?inan version. Anka? aliaj ?inaj televidaj serioj pri simila temo i?is tre popularaj inter japanaj fervoruloj.

           AM: ?u japanaj fervoruloj anka? a?etas vesta?ojn kaj akcesora?ojn rilatajn al tiuj animacioj?

           DX: Jes, multnombraj tion faras. Estas interretaj vendejoj, kiuj faras aparte tiun komercon. Ili importas el ?inio al Japanio vesta?ojn kaj akcesora?ojn por rol-ludi kaj vendas ilin ?i tie. Rol-ludantoj ?iu-tage al?utas siajn fotojn al interreto. Fervoruloj anka? interesi?as pri la man?a?oj kaj dol?a?oj, kiujn oni vidas en la animacioj, sur tabloj ktp. Ili haltigas la programon kaj klopodas bone vidi, pri kio temas kaj kion la herooj man?as. La komercistoj de interretaj vendejoj importas el ?inio anka? tiujn man?a?ojn, kiel nuksojn kaj sekigitajn fruktojn. La plej fama man?a?o en CHEN QING LING estas supo de lotuso kaj ripoj. Preska? ?iuj japanaj fervoruloj klopodas ?in kuiri kaj al?utas fotojn pri ?i al interreto. Kelkaj fervoruloj preferas mem kudri la vesta?ojn, kvankam la dekoracioj estas tre malfacile realigeblaj. Temas ver?ajne pri dommastrinoj. Inter la fervoruloj trovi?as alt-lernejaj gestudentoj ?is kvardek-jaruloj. Ver?ajne la plej multo el ili estas virinoj. Oni ekmalkovras grandan intereson pri ?ina tradicia kulturo. E? kanalo de la japana radio-dramo prezentas ?iu-tage klasikan ?inan vorton. Kaj multe da homoj estas lernantaj la ?inan lingvon por povi legi la romanojn. Lastatempe iu fervorulo—ver?ajne virino—skribis en interreto: “Kial la ?ina ne estas mia patrina lingvo? Se mi estus denaskulo, mi povus tiel bone kompreni!” Estas la unua fojo, ke mi vidas tian reagon.

           Related stories

           Share this story on