Socialisma vojo kun ?inaj trajtoj konformas al ?inaj kondi?oj

           Selena Published: 2021-06-30 17:59:55
           Comment
           Share
           Share this with Close
           Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

           Jen estas parolo de Anto Domazet, profesoro de ekonomia instituto de Sarajeva Universitato en forumo titolita “1921-2021, kiel la KP? ?an?as ?inion”.

           Li diris, ke evoluantaj landoj unue devas venki kaptilon de malri?eco, poste alfrontas kaptilon de meznivela enspezo, same kiel spertis iuj landoj de Latinameriko kaj Afriko, kaj fine triumfe enpa?as en la vicon de landoj kun altaj enspezoj. Inter 39 landoj meze salajrataj, nur 19 landoj sukcese transpa?is la sojlon.

           En la pasintaj kvardek jaroj post praktiko de reformado kaj malfermo, ?inio, kies ekonomia kreskomodelo ?an?i?is, irante de dependeco al ekstera ekonomio en sendependan novigon, atingis grandajn progresojn.

           Ni scias, ke trovi?as malsamaj evoluvojoj por diversaj landoj. Socialisma vojo kun ?inaj trajtoj estas valora, kiu konformas al ?inaj kondi?oj. ?inio opinias, ke malri?eco ne nur aludas malaltan enspezon, sed anka? ka?zas problemojn de medio kaj sano. Tial blanka libro de la ?ina registaro metas eliminon de malri?eco en kategorion de kontinuigebla disvolvi?o. La? Anto Domazet, restas granda latenta forto por kreskigo de la ?ina ekonomio, kaj estas spaco por altigo de pokapa Malneta Enlanda Produkto. Pri ekonomia strukturo, sperto de ?inio rilate al transformi?o de agrikultura lando al industria lando estas lerninda por aliaj landoj.

           La? li, la ?ina sperto estas elekti formon konforman al naciaj kondi?oj kaj plibonigi ?in la? efektivaj statoj.

           Ljiljana Stevi?, estro de Konfucea Instituto de la universitato Banja Luka de Bosnio-Hercegovino, interpretis la eksterlandajn rilatojn de ?inio la? teorio de struktura realismo en la forumo “1921-2021, kiel la KP? ?an?as ?inion”. ?i diris, ke la? la teorio, strukturo de internaciaj rilatoj estas decidita de divido de internacia politika povo. Kia diferenco ekzistas inter la ?ina valorkoncepto kaj okcidenta valorkoncepto? La? ?i, ?inio strebas al reciprokprofito kaj kungajno anstata? al unuflanka gvidrolo.

           En 1919 eksplodis “Maj-Kvara Movado”, tiam ?inaj studentoj estis malkontentaj pri rezulto de Pariza Konferenco por Paco. ?inio estis venkanto en la Unua Mond-Milito, sed okazis cedo de teritorio al Japanio. Tia humiligo donis profundan influon al ?inaj diplomatiaj politikoj. La? "du centjaraj celoj" de la Komunista Partio de ?inio, ?is 2049 ?inio fari?os socialisma potenca lando. Tial ili havas fidon akiri respekton de la internacia socio. Fine ?i akcentis lerni ?inajn lingvon, kulturon kaj religion anta? esploro de la ?ina diplomatio, alie ne eblas kompreni nunajn ?inajn politikojn sen tiaj scioj.

           Related stories

           Share this story on